“Bal Mascat” de G. Verdi
“Boris Godunov” de M. Musorgski
“Carmen” de G. Bizet
“Dacia Felix” de B. Hoinic
“Don Giovani” de W. A. Mozart
“Ernani” de G. Verdi
“Fidelio” de L. Van. Beethoven
“Flautul Fermecat” de W. A. Mozart
“Hora domnițelor” de R. Stanca
“Iancu Jianu” de M. Chiriac
“Napasta” de S. Dragoi
“Prinț și cerșetor” de L. Profeta
“Trubadurul” de G. Verdi